Délka řízení o přiznání průkazu ZTP

07.06.2016 12:34
Dotaz: 

Je nějaká závazná, nebo zákonná lhůta na vydání průkazky ZTP?

Odpověď: 

Předpokládám, že máte na mysli lhůtu týkající se řízení o přiznání průkazu ZTP. Lhůta na vydání rozhodnutí je 60 dnů. Řízení se přerušuje na dobu pro zpracování posudku ze strany lékařské posudkové služby OSSZ na 45 dnů, kterou lze ze závažných důvodů prodloužit o 30 dnů. Takže celková lhůta bude trvat 105 dnů (v případě prodloužení doby 135 dnů).

Pokud se ptáte na samotné vydání průkazu, tak v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, není závazná nebo zákonná lhůta na vydání průkazu ZTP uvedena. Průkaz je vydán oprávněné osobě po předložení příslušné fotografie a zaplacení správního poplatku.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.