Dědictví v případě omezení svéprávnosti

29.07.2017 11:30
Dotaz: 

Zajímá mě, kdo po mně bude dědit, když mám dceru a postiženého syna, zbaveného "svéprávnosti". Chtěla bych, aby vše dědila pouze dcera, je možno toto ošetřit závětí? Ustanovit výhradní dědičkou pouze dceru?

Odpověď: 

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) hovoří v rámci dědického práva o možnosti určení toho, kdo má být dědicem dědice tzv. svěřeneckého nástupce nebo náhradníka v případě, že dědic je omezen ve svéprávnosti. Více konkrétní podmínky Vám bohužel ze své pozice sociální pracovnice nejsem schopna sdělit.

Poradna pro život s postižením poskytuje také právní konzultace. Ovšem od 17. 7. do 7. 8. není právní poradenství v provozu. V případě, že na zodpovězení dotazu příliš nespěcháte, můžete se začátkem srpna obrátit s Vaším dotazem na naši právní poradnu na emailovou adresu: pravni.poradna@ligavozic.cz. V opačném případě Vám doporučuji obrátit se na některou občanskou poradnu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.