Další příjem při invalidním důchodu

15.07.2015 12:03
Dotaz: 

Mám invaliditu 3. stupně, nechodící. Zdědila jsem garsonku po otci a mám nabídku k jejímu pronájmu. Příjem bych měla danit. Měla by tato situace nějaký vliv na můj důchod včetně příspěvku na bezmoc II. stupně?

Odpověď: 

I přesto, že pobíráte invalidní důchod, můžete mít další příjem. Jako osoba pobírající invalidní důchod máte také možnost slevy na dani z příjmu, a to ve výši 5 040,- Kč za rok. 

Ani Vámi zmíněný příspěvek na bezmoc (dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, příspěvek na péči) nebude příjmem z pronájmu garsonky nijak ovlivněný.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.