Odborné informace

Nádory ledvin dospělého věku

02.12.2008 21:02
Na webu Nádory.cz je plný text unikátní monografie volně přístupný na Internetu (Michal M., Hes O., Mukenšnábl P.: Nádory ledvin dospělého věku, Euroverlag 2000).

Nádory varlat a nadvarlat

02.12.2008 21:04
Stránky Testis.cz se zabývají nádory a pseudotumory varlete a nadvarlete. Podávají informace o klinických příznacích, prognóze a především podrobně rozebírají histopatologickou diagnostiku těchto tumorů.

Prevence nádorových onemocnění

02.12.2008 21:14
Centrum preventivního lékařství 3. Lékařské fakulty UK uvádí na této stránce následující manuály prevence v lékařské praxi: Karcinom děložního čípku, Nádory kůže, Plicní karcinom, Karcinom prostaty, Karcinom prsu, Kolorektální karcinom, Karcinom dutiny ústní.

Odborné články

02.12.2008 21:16
Odborné stránky serveru ZDN.cz nabízejí stovky odborných článků z oblasti onkologie, převzatých z více zdrojů.

Informace o mamografickém screeningu

02.12.2008 21:17
Informace na webu Masarykova onkologického ústavu pro onkology, gynekology, praktické a ostatní lékaře, kteří odesílají klientky k preventivnímu mamologickému vyšetření.

Databáze navržených léčebných postupů

07.04.2013 20:44

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů obsahuje přes 300 záznamů. Lze v ní podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a „guideliny“ s onkologickou tematikou používané a ověřené na některých pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH, BSH).