Vizuálne čítanie - základné princípy výučby a uplatnenie vizuálneho čítania v špeciálno-pedagogickej praxi

05.01.2017 19:06

Vizuálne čítanie je program na výučbu čítania, podporu verbalizácie a podporu symbolického myslenia pre deti a dospelých s rôznymi diagnózami, ktorý nevyžaduje vysvetľovanie žiakovi.

Primárna diagnóza je PAS a PVP, ale poznatky z praxe špeciálnych škol v Nitre, Banskej Bystrice, Piešťanoch, Zvolena a Bratislavy ukazuje, že program je pre svoju jednoduchosť a vizuálny prístup použiteľný na vzdelávanie detí s diagnózami ako detská mozgová obrna, mentálna retardácia, dysfázia, dyslexia, afázia (NKS), aspergerov syndróm, ADD, ADHD a špecifické poruchy učenia. 

Program vznikol a je pravidelne aktualizovaný na základe spätnej vazby poradného zboru ako aj na základe podnetov zo školení, ktoré zdarma poskytuje autor programu.