Standard Handicap Friendly – cesta ke knihovnám bez bariér

05.01.2017 18:05

Posláním knihoven je poskytovat informace všem bez rozdílu. Sekce služeb osobám se specifickými potřebami, která působí při Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, usiluje o to, aby se knihovny staly partnerem, na kterého se osoby se specifickými potřebami mohou obrátit s jistotou, že dostanou kvalitní služby.

Proto se tato sekce snaží upozorňovat na problematiku osob se specifickými potřebami, organizuje vzdělávací akce pro pracovníky knihoven apod. Jednou ze stěžejních aktivit sekce byla příprava standardu Handicap friendly, který byl představen na konferenci INSPO 2013. Standard se zabývá nejen bezbariérovostí prostorů knihoven pro skupiny uživatelů s různými handicapy, ale také problematikou přístupnosti knihovních a informačních služeb pro tyto uživatele. 

Na konferenci INSPO 2017 bychom rádi informovali o tom, co je v oblasti přístupnosti knihoven pro osoby se specifickými potřebami nového, podělili se o první zkušenosti s certifikací knihoven podle standardu Handicap friendly a představili knihovny, které již certifikát pro některou skupinu uživatelů se specifickými potřebami získaly.