Martin Dokoupil: Internet, mobil a můj handicap

05.04.2015 15:14

Člověk se na planetě Zemi začal formovat asi -300 000 let před naším letopočtem. Tento čas je však k věku vesmíru roven téměř nule, i tyto otázky nám pomáhá zmapovat, poznávat a řešit dnešní technika. Lidé udělali za zmíněných 302 000 let obrovský pokrok od holých rukou s kamenem a klackem k notebooku s touchpadem, který i já mám na stole v pracovně. Příroda vytváří nahodilé mutace DNA, potažmo genů, díky čemuž je možna evoluce. Každý z nás si nese geny s sebou a záleží kterak se příroda v který okamžik rozhodne.

 

Ten má to a ten zas ono. U mě se projevil gen, který stál u zrodu lidského myšlení, avšak nyní je spíš 4% lidí v populaci na obtíž. Když uvažuji o tom, jestli bych chtěl žít v jiné době, bylo-li tehdy lépe, ať už v období první ČSR, středověku nebo třeba pravěku před 302 000 lety, musím si odpovědět, že ne, zřejmě by mě upálili jako čaroděje nebo vyřadili ze společnosti. Nyní v době počítačů můžeme my handicapovaní mít hodnotný, vyhýbám se záměrně termínu plnohodnotný, život. Komputery a mobily usnadňuji život nejen mně, ale i lidem postiženým tělesně.

 

Jsem velice rád, že tu moderní technika je. Nejen pro zábavu, kdy si pomocí PC mohu pustit písničky, rádio, filmy a číst zprávy na internetu. Vést komunikaci emailem a na Skype s kamarády, známými, ale i pracovně. Ostatní sociální sítě na internetu však nevyužívám, říkám si všeho s mírou. Pomocí internetu si dnes můžu ovládat i své elektronické bankovnictví u ČSOB, která je také spojena se svými dceřinými a ostatními bankami internetem. Můžu zadávat příkazy a sledovat můj bankovní účet.

 

Pomocí internetu pracuji a využívám jej často i pro svého zaměstnavatele. Je to od vyhledávání informací a konče zasláním finálního výsledku mé práce. Internet se postupem času přesunul i do našich mobilů. I já jsem rád, že tyto služby pomocí WiFi můžu využít na mém smartphonu. Čas ukáže, kudy půjde vývoj lidské techniky dál, i já se budu těchto trendů držet, neboť mi usnadňují život a mou práci.

 

Vždyť napsání a zaslání tohoto článku by nebylo možno bez počítače a internetu. Také informace o tom, jaké nemoci nás trápí, můžeme s cennými radami získat na odborných webech. Přeji všem, aby uměli a maximálně využívali výhod současné doby, ale aby nezapomněli i na zdravý životní styl, životosprávu, záliby, rodinu a pohyb v přírodě, pokud to zdraví dovolí.