Vojtěch Bečica: Můj alkoholidský pohled na Svět

05.04.2015 15:04

Nesvírejte
ruce v pěst, když je třeba vzít rozum
do hrsti.

Invalidní důchod.
Jedni jsou v něm pro píli.
Druzí se do něj propili!

(O)sudu
Když vzdoruješ Osudu
nesmíš hledět do sudu!

Rada politikům.
Poučte se a to sice
od lidského těla.
Levice je bez pravice
příliš osamělá.

Rada všem.
Životu se vzepři!
…nebo zvepři

Dědictví předků:
Husita – muž s handycapem

Zvolání slovenského ID:
Veni, Vidi V rici…

Všem:
Nenávist dodá sílu, ale láska ti k ní přidá ještě
křídla…