Základy HANDLE přístupu, kurz 2. stupně s akreditací MŠMT, Hlučín

Datum: 
Pátek, 1. Listopad 2019 - 9:00 - Sobota, 2. Listopad 2019 - 16:30
Místo konání akce: 
Hlučín
Stručný popis: 

Tento 12-ti hodinový kurz nabízí hlubší porozumění neurovývojovým odlišnostem, jako je autismus, dyslexie, ADHD, Tourettův syndrom, dyspraxie, dětská mozková obrna či poruchy chování, z HANDLE perspektivy. Seznámíte se zde s možnými kořeny těchto obtíží a naučíte se několik dalších efektivních, jednoduchých a nenákladných aktivit, které mohou pomoci organizovat nervový systém a omezit stres, a podpořit tak učení a fungování v jakémkoli věku.

Kdo může mít z kurzu užitek: Rodiče, logopedi, ergoterapeuti, učitelé, speciální pedagogové, pediatři, zdravotníci, sociální pracovníci, psychologové, asistenti pedagoga, osobní asistenti, neurovývojoví terapeuti, poradci rané péče, ošetřovatelé, fyzioterapeuti a kdokoli, kdo chcehledat cesty ke zlepšování potenciálu.

Podrobný popis: 

Náplň kurzu:

prohloubení chápání modelu vzájemné závislosti a interakce senzomotorických systémů – hierarchie, vzájemné ovlivňování systémů
základní informace o mozku
senzomotorické systémy (hmat, vestibulární systém, propriocepce, svalové napětí atd.) – základní kameny učení – jejich charakteristika, vývoj, možné příčiny narušení jejich fungování
jak z chování člověka vyčíst informace o fungování neurovývojových systémů a jak rozpoznat systémy, které potřebují zlepšit organizaci
jak nedostatečná organizace těchto systémů ovlivňuje učení – např. vliv nepravidelností v hmatovém systému na schopnost psát či sedět v klidu
známky přetížení nervového systému – jak je rozpoznat a co dělat
strategie, kompenzační mechanizmy a aktivity, které mohou podpořit organizaci nervového systému a proces učení
      o  HANDLE aktivity (5 aktivit z kurzu 1. stupně a 6 nových aktivit)
      o  přizpůsobení aktivit individuálním potřebám, schopnostem a věku
faktory ovlivňující naši reakci na podněty

Součástí budou také videa a příběhy ilustrující využití HANDLE přístupu

Pořadatel: 
Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie, HANDLE instruktoři a praktici, ve spolupráci s HANDLE Institutem, www.handle.org. 607 600 341, 558 694 017, handle@email.cz