Úvod do právních aspektů poskytování sociálních služeb pro sociální a vedoucí pracovníky

Datum: 
Čtvrtek, 3. Červen 2021 - 9:00
Místo konání akce: 
Advokátní kancelář J. Klinera, Panská 6, Praha 1
Stručný popis: 

8hodinový vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení právních aspektů poskytování sociálních služeb a na seznámení s právním řešením situací, se kterými se sociální a vedoucí pracovníci setkávají při poskytování sociálních služeb. Kurz je akreditován MPSV a je určen vedoucím a sociálním pracovníkům.

Podrobný popis: 

Vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení právních aspektů poskytování sociálních služeb a na seznámení s právním řešením situací, se kterými se sociální a vedoucí pracovníci setkávají při poskytování sociálních služeb. Účastníkům je vyložen koncept osobnostních práv fyzické osoby. Zvláštní důraz je kladen na otázky svéprávnosti, včetně vysvětlení změny terminologie (dřívější způsobilost k právním úkonům) a rozdílu mezi dřívější možností zbavit zletilého zcela způsobilosti k právním úkonům a současné nemožnosti zcela zbavit fyzickou osobu svéprávnosti. Vysvětlen je praktický postup při omezení svéprávnosti a rozdíl mezi omezením svéprávnosti rozhodnutím soudu a faktickou nesvéprávností. Důraz je kladen na subsidiaritu návrhu na omezení svéprávnosti vůči civilním právem zcela nově zakotveným podpůrným opatřením při narušení schopnosti zletilého právně jednat, jako je předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti. Na skutečných příkladech je ukázána vhodnost postupu formou návrhu na omezení svéprávnosti a využitím jiných právních instrumentů. Vysvětlena je problematika opatrovnictví v rozsahu relevantním pro sociální a vedoucí pracovníky.

Důraz je kladen na seznámení s aktuálním dotvářením a interpretací právních norem soudními rozhodnutími (Nejvyšší soud ČR, Ústavní soud ČR).

Cílové kompetence absolventů

Absolvent kurzu porozumí konceptu osobnostních práv tak, aby při poskytování sociálních služeb nedocházelo byť k nevědomému zásahu do těchto práv klientů. Naučí se též právními prostředky řešit běžné i méně obvyklé situace při péči o klienty, kteří nejsou schopni samostatně rozhodovat o svých právech. Absolventi dokáží klientům nebo jejich rodinným příslušníkům doporučit právní nástroje v případě jejich faktického omezení na svéprávnosti, také dokáží samostatně sepsat základní právní dokumenty v souvislosti s péčí o klienty s demencí – smlouvu, podání k soudu.

Absolventi se seznámí se skutečnou aplikací předmětných právních instrumentů v praxi prostřednictvím skutečných soudních rozhodnutí.

Základní informace o kurzu

  • Forma: prezenční
  • Rozsah: 8 hodin
  • Lektor: Jan Kliner
  • Cena kurzu: 1 200 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
  • Účastníci kurzu: sociální a vedoucí pracovníci
  • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí.

Další informace a přihlášku naleznete zde: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/akreditovane-kurzy/jednodenni-ku...

Pořadatel: 
Česká alzheimerovská společnost