Přednáška (on-line): Dluhy osob s duševním onemocněním

Datum: 
Čtvrtek, 22. Únor 2024 -
9:00 - 15:00
Místo konání akce: 
ON-LINE
Stručný popis: 

Ve čtvrtek 22.03.2024 proběhne akreditovaná přednáška na téma DLUHY OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM (od 9-15 hod. v prostředí Teams).

 

Přednášku bude lektorovat Mgr. Radka Pešlová, právnička věnující se sociálnímu a opatrovnickému právu.

 

Cena 1 790 Kč/osobu (cena bez DPH, nejsme plátci DPH).

 

Přihlásit se můžete zde: https://www.socialniradce.cz/akreditace/dluhy-osob-s-dusevnim-onemocnenim/

 

Přednáška je akreditovaná pro úředníky i sociální pracovníky (MPSV i MV ČR):

 • AKREDITACE MV průběžné vzdělávání pro:
  • úředníky: AK/PV-503/2021
  • vedoucí úředníky: AK/VE-296/2021
 • AKREDITACE MPSV
  • A2021/0961-SP/VP

 

Čím se budeme zabývat:

 

NĚKTEŘÍ KLIENTI SI ZA SVÉ DLUHY OPRAVDU NEMOHOU, JSOU PODVÁDĚNI, BÍLÍ KONĚ, OKRÁDÁNI...

 • Rozebereme si, které dluhy lze anulovat, které bude nutné splatit.
 • Ukážeme si, jak pracovat s dluhy vzniklými před i po omezení svéprávnosti.
 • Uvedeme si příklady z praxe sociálních pracovníků i veřejných opatrovníků.
 • Vysvětlíme si nejčastější chyby v dluhové problematice.
 • Naučíme se postup, jak jednat, když je dluh u věřitele, u exekutora, na soudu, příp. je už dokonce vysplácený.
 • Představíme si specifický způsob zastavování exekuce, tak aby se neplatila “ani koruna”.
 • Naučíme se rozeznávat oprávněnost bezdůvodného obohacení, pokud by bylo nutné vracet jistinu u neplatného dluhu.

Pokud zrovna řešíte obtížnou situaci, přichystejte si podklady, na přednášce bude prostor pro dotazy.

Podrobný popis: 

Zadluženost je problémem dnešní doby. Je běžné, že by se dluhy měly revidovat a splácet. To ovšem platí u osob, které ví, že si půjčují, na co si půjčují a také ví, když začnou mít problém se splácením a nejspíš také tuší, kde a jak by jim mohlo být pomoženo.

 

Aby tyto úvahy člověk udělal, měl by umět počítat, uvažovat, přemýšlet, chápat situaci. Pokud ale člověk trpí duševním onemocněním, tak tyto schopnosti postupně ztrácí, nebo je díky této nemoci ani nezískal.

 

Tito lidé bývají také často pouhými oběťmi. Velmi často si sami nepůjčí, nerozhodnou se pro to, že získají prostředky třeba na dům, na dovolenou, či v případě, když by přišli o práci, tak na běžné žití. 

 

A právě rozdílnost vzniku dluhu, neschopnost o něm uvažovat a neschopnost ho řešit odlišuje duševně postižené osoby od běžných lidí a také zásadním způsobem ovlivňuje práci s takto vzniklými dluhy.

 

V těchto chvílích může dojít také ke zneužití duševně nemocné osoby (např. známá kauza „šmejdi“), poškození jejich práv, protože není schopna plnit své závazky (bezdomovectví na základě neplacení nájmu), k ohrožení chudobou (pro nemožnost získat legálním způsobem příjmy). Taktéž může dojít k nadužívání moci nad touto osobou (opatrovník nerespektuje přání osoby; sociální služba samovolně užívá finanční prostředky této osoby, dle svého uvážení; rodina je sociálně slabá a na duševně postiženého člena domácnosti sjednává půjčky).

 

Pomoc v těchto chvílích je ale zásadně odlišná, než je běžná pomoc v rámci učení se finanční gramotnosti, přípravě na insolvenci a zavedení splátkového kalendáře (zvyšování příjmů, snižování nákladů).

 

Je nutné dluhy revidovat, zjistit jejich podklad, oprávněnost, identifikovat zneužití, jednat o zneplatnění dluhu, případně jej soudně vymáhat. Alespoň základní postupy, jak začít situaci řešit, jak dluhy rozlišit, si objasníme na této přednášce. 

Pořadatel: 
Sociální rádce, s.r.o. a Kalis, s.r.o.