Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II., 3. 11., kurz s akreditací MPSV

Datum: 
Středa, 3. Listopad 2021 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Praha 8 (nedaleko Psychiatrické nemocnice Bohnice)
Stručný popis: 

 

Kurz Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II. (prohlubující praktický nácvik) navazuje na modul Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I., který je nutným předpokladem pro jeho absolvování.

 

Co budete po kurzu Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II. umět?

 • při práci s klientem vědomě volit intervence zohledňující to, co se v testovacím hovoru děje a vyhodnocovat jejich efektivitu
 • modifikovat svůj přístup na základě zpětné vazby
 • díky prohloubené schopnosti sebereflexe budete také účinněji pracovat se svými emocemi jak v průběhu testovacího hovoru, tak po jeho skončení
 • aktivizovat různé zdroje podpory (vnitřní/vnější) pro situace zvýšené zátěže spojené s vedením testovacích hovorů

Více informací vč. přihlášky na kurz najdete na: https://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/prace-s-testovacimi-hovory-v-kontextu-krizove-(1)/

 

Podrobný popis: 

 

Jak se to naučíte?

 • prohloubením znalostí osvojených v předešlém modulu Práce s test. hovory v kontextu krizové linky I. a především pak intenzivním rozvojem kompetencí při vedení různých typů testovacích hovorů (žerty, agrese, imitace reálného problému apod.)
 • různými formami praktického nácviku – hraní rolí, řešení modelových situací z praxe účastníků, sdílení příkladů dobré praxe apod.
 • za účelem zvýšení efektivity učení bude kurz veden dvojicí lektorů tak, aby i při práci ve skupinách byla zajištěna facilitace procesu učení

Kurzem Vás provedou zkušené lektorky s širokou praxí v krizové intervenci s klienty Linky bezpečí i s dalšími cílovými skupinami:

Mgr. Zuzana Tupá, DiS. a Mgr. Lenka Ottová

 

Kdo kurz využije?

 • zaměstnanci sociálních služeb a pomáhajících profesí
 • konzultanti na pracovištích s krizovým telefonem a linek důvěry
 • psychologové
 • zaměstnanci dispečinku Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo Zdravotnické záchranné služby
 • zájemci z laické veřejnosti
 • studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání

Rozsah: 8 vyuč. hodin 

Absolventi získají akreditované osvědčení.

Přihlaste se na webu Linky bezpečí: https://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/prace-s-testovacimi-hovory-v-kontextu-krizove-(1)/

Pořadatel: 
Linka bezpečí, z.s.