Pozvánka: SPOLEČNÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE A ASISTENTY PEDAGOGA

Datum: 
Úterý, 7. Říjen 2014 -
9:00 - 17:00
Místo konání akce: 
Praha
Stručný popis: 
  • Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga? Jaká je jeho role ve třídě?
  • Kdo žáka se znevýhodněním hodnotí a kdo mu vysvětluje učivo?
  • Jak spolu budeme ve třídě komunikovat?
  • Kdo jedná s rodiči?
Podrobný popis: 
  • Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga? Jaká je jeho role ve třídě?
  • Kdo žáka se znevýhodněním hodnotí a kdo mu vysvětluje učivo?
  • Jak spolu budeme ve třídě komunikovat?
  • Kdo jedná s rodiči?

Obecně prospěšná společnost Rytmus Vás zve na seminář, kde na všechny výše uvedené otázky a ještě mnoho dalších, týkajících se týmu pedagog - asistent, budeme společně hledat odpověď.

Seminář nabízí učitelům a asistentům v běžných školách informace i zkušenosti, jaké jsou výhody efektivní spolupráce a komunikace mezi oběma pedagogickými pracovníky během náročného procesu práce ve třídě se začleněným žákem.

Seminář je veden prožitkovou formou.

Dobře fungující tým pedagog a jeho asistent je základem pro začlenění dítěte s postižením. A nejen to, pokud tým dobře funguje, pak se daří dobře celé třídě. Mají z toho prospěch všechny děti i my učitelé. V semináři si budeme vzájemně předávat zkušenosti i naslouchat příběhům z praxe.

Lektorka: Michaela Němcová

Více informací, online přihláška, platba na http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/AP%2BP.pdf

 

Pořadatel: 
Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. Londýnská 81, 120 00 Praha 2