MULTISENZORICKÉ RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI PRO LIDI S PAS? PASPOINT ZALOŽIL SBÍRKU

Datum: 
Čtvrtek, 12. Říjen 2023 - 11:30 - Čtvrtek, 30. Listopad 2023 - 0:00
Místo konání akce: 
Brno
Stručný popis: 

Ještě 50 dní beží sbírka na vybavení dvou multisenzorických relaxačních místností. Příspěvkem podpoříte dovybavení nových prostor brněnského Centra pro podporu lidí s autismem- Paspointu. Díky vaší podpoře vytvoříme pro uživatele našich služeb příjemné prostředí pro učení i relaxaci. 

Sbírku lze podpořit zde:

https://www.donio.cz/pomozte-nam-vybavit-dve-multisenzoricke-relaxacni-mistnosti

Podrobný popis: 

Představení sbírky

Jsme nezisková organizace Paspoint, která se snaží již 20 let budovat podmínky pro kvalitnější život lidí s autismem. Vzděláváním, osvětou a zejména prací s lidmi s poruchou autistického spektra. Naše služby poskytujeme v Jihomoravském kraji.

Protože jsme si všimli, že poptávka po místě pro seberozvoj a setkávání lidí s podobnými potřebami převyšuje v našem kraji nabídku, rozhodli jsme se, že síť takových služeb rozšíříme a otevřeme prostor pro stávající a dvě nové služby- denní stacionář a terénní odlehčovací službu.

Denní stacionář by měl sloužit lidem „na spektru“ (= s poruchami autistického spektra) z Jihomoravského kraje, kteří by rádi trávili čas nejen v rodinném kruhu a školním kolektivu, ale mezi svými vrstevníky i mimo své běžné prostředí.

Dobrá zpráva je, že prostor pro stacionář a naše další služby díky dotaci máme. Teď je jen třeba ho vybavit tak, aby splňoval to, co jsme si předsevzali. Tedy aby byl bezpečným prostředím pro setkávání a funkčním místem pro učení. Aby zde uživatelé mohli relaxovat, seznamovat se s novými lidmi nebo se třeba učit vařit nebo prát. Aby prožili svůj den dle svých potřeb a přání.

Když mluvíme o potřebách, co potřebujete vy, abyste žili opravdu spokojený život? Prostor pro seberealizaci? Odpočinek? Zdraví? Dobré vztahy?

Uživatelé našich služeb mají stejné potřeby. Jen je jejich naplňování díky diagnóze autismu o něco těžší. A my bychom jim chtěli alespoň trošku odlehčit.

 

 

 

Jak a komu pomůžeme?

Rádi bychom v Jihomoravském kraji vybudovali místo pro rozvoj lidi potýkající se mimo jiné s potížemi v oblasti senzorické integrace, kvůli kterým vnímají okolní podněty (hluk, světlo, pachy, dotek) odlišně, např. méně (hyposenzitivně) či více intenzivně (hypersenzitivně). Pokud je proces senzorického rozpoznávání nějak narušen, je narušena i schopnost učení se. Jednoduše řečeno dojde k neporozumění situaci. To často vede k nepřiměřeným reakcím a druhotně ke stresu, napětí a celkově zhoršení psychického stavu.

Díky Vašemu příspěvku budou uživatelé našich služeb v Brně moci relaxovat a rozvíjet nové dovednosti ve speciálně upravených místnostech, vybavených relaxačními a stimulačními pomůckami.

 

Na co konkrétně budou peníze použity?

Finance z této sbírky budou použity na dovybavení nových prostor našich služeb-konkrétně dvou místností. Byli bychom rádi, aby se u nás lidé cítili dobře, proto bychom chtěli nakoupit pomůcky pro dvě multisenzorické relaxační místnosti. Půjde zejména o pořízení houpaček, světelných prvků, vibroakustických křesel. V případě, že se nám podaří vybrat více, použijeme finance na nákup dalších drobnějších pomůcek.

 

Budeme velmi vděční za každou částku, kterou přispějete a pomůžete nám tak dále naplňovat poslání naší organizace. Děkujeme, že pomáháte našim klientům cítit se lépe.

 

Pořadatel: 
Paspoint z.ú. s podporou Donia.cz