KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Datum: 
Pondělí, 23. Září 2019 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Portus Praha, Uruguayská 5, 120 00 Praha 2
Stručný popis: 

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. a možnost uplatnění ve všech typech služeb sociální péče. 

Náš kurz je postaven tak, aby na něj mohl docházet člověk, který je zaměstnán. Náplň kurzu je orientována na využití v praxi. Součástí kurzu je povinná praxe, kterou účastník může vykonávat u svého zaměstnavatele. 

 

 

Podrobný popis: 

Cílem kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách je budování a prohlubování individuálních kompetencí jejich účastníků. Kurz je z velké části praktický zaměřen, snaží se, aby účastníci téma nejen pochopili, ale hlavně ho uměli aplikovat do praxe. Průvodcem celého kurzu jsou SQSS, kterými ostatní tematické celky procházejí: Účel sociální služby; Práva, odpovědnost a etika v sociálních službách; Základy komunikace, vedení rozhovoru, konfliktní situace, projevy agresivního a manipulativního chování, asertivní jednání; Úvod do psychologie a psychopatologie; Metody sociální práce; Individuální plánování; Úvod do zdravotního postižení a péče; Základy ochrany zdraví; Základy poskytování první pomoci; Základy péče o nemocné; Základy hygieny; Psychosociální aspekty chronických onemocnění; Základy výuky péče o domácnost; Psychohygiena, sebereflexe, práce se sebou; Předsudky v sociálních službách; Pedagogika volného času. Součástí kurzu jsou i 2 exkurze v zařízeních sociální služby a odborná praxe.

Celková časová dotace kvalifikačního kurzu je 170 hodin.

 

cena kurzu za 1. účastníka ● 8900kč 

 

https://www.portus.cz/vzdelavani/Kvalifikacni-kurz-pro-PSS/

Pořadatel: 
Portus Praha