Krizová intervence - základní kurz (48 h)

Datum: 
Pátek, 2. Září 2022 - 9:00
Místo konání akce: 
Praha 8 - Palmovka
Stručný popis: 

Chcete si osvojit dovednosti potřebné pro komunikaci s člověkem v krizi? Být schopen poskytnout základní psychickou první pomoc v zájmu stabilizace klienta?

Přijďte 2. – 4. 9. a 16. - 18. 9. na kurz Krizová intervence – základní kurz pořádaný Linkou bezpečí.

Podrobný popis: 

Teoretické poznatky si ukotvíte praktickým nácvikem dovedností, který probíhá s ohledem na specifika práce s různými typy potíží (jako např. akutní krize, posttraumatický stav, psychopatologie, ohrožení zdraví a života) i rozdílnými cílovými skupinami (děti, dospělí, senioři). Nedílnou součástí kurzu je reflexe vlastních zdrojů podpory a nabídka nástrojů psychohygieny. Výuka je vedena interaktivně-zážitkovou formou! 

Kurz je uplatnitelný pro krizovou intervenci tváří v tvář i po telefonu.

Kurz je akreditován MPSV.

Cena: 13.190 Kč (možné uhradit ve dvou splátkách)

*Snížená cena 12.190 Kč je určena pro studenty prezenčního studia,
příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce
na mateřské/rodičovské dovolené a uchazeče v evidenci úřadu práce.

Další informace a přihlášku naleznete zde: https://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/krizova-intervence-zakladni-kurz/

 

Těšíme se na Vás!

Tým Linky bezpečí

Pořadatel: 
Linka bezpečí, z.s.