Konference / VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA V KONTEXTU FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU ŽIVOTA ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN

Datum: 
Úterý, 4. Říjen 2022 -
9:00 - 15:00
Místo konání akce: 
Multifunkční aula Gong, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice
Stručný popis: 

V úterý 4. října 2022 se uskuteční v Multifunkční aule GONG v areálu Dolních Vítkovic mezinárodní multioborová konference s názvem Vzdělávání a sociální politika v kontextu faktorů ovlivňujících kvalitu života znevýhodněných skupin. Debata o cílech, příležitostech a proměnách české společnosti včetně sdílení stávajících zkušeností a příkladů dobré praxe v oblastech školství, rodiny, bydlení a práce.

Podrobný popis: 

Mezinárodní multioborová konference se uskuteční v rámci 30. ročníku Evropských dnů handicapu (dále jen EDH) v Ostravě, který se koná ve dnech od 4. do 6. října 2022. Letošní jubilejní ročník je zařazen k akcím v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a jeho hlavním partnerem je Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR.

EDH se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila, náměstka primátora statutárního města Ostravy Zbyňka Pražáka a Zastoupení Evropské komise v ČR. 

Pořadatel: 
Asociace TRIGON, o. p. s., www.edhostrava.cz