Konference PŘES BARIÉRY III.

Datum: 
Úterý, 4. Listopad 2014 -
10:00 - 15:30
Místo konání akce: 
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4
Stručný popis: 

Série konferencí Přes bariéry se věnuje problematice architektonických bariér, jejich mapování a odstraňování, metodikám kategorizace přístupnosti, koncepční práci a současně je příležitostí pro setkávání odborníků ze všech souvisejících oblastí, zástupců organizací a institucí i samotných cílových uživatelů informací o přístupnosti objektů a komunikací.

Podrobný popis: 

Konference Přes bariéry III. poskytne prostor pro debatu na téma profesionálního přístupu k mapování přístupnosti veřejného prostoru a ucelené koncepce při aplikaci metodických pokynů, které se díky vzájemné spolupráci organizací a institucí z celé České republiky podařilo vytvořit.

Konference bude rozdělena do dvou bloků. První se věnuje sumarizaci stávajících metodických pokynů a dohod, spolupráci mezi organizacemi a spolupráci s institucemi, které přístupný veřejný prostor pomáhají vytvářet.

Druhý blok budou tvořit příspěvky účastníků na téma Profesionální přístup k mapování, zkušenosti a požadavky jednotlivých skupin uživatelů, příklady spolupráce s institucemi atp.

Přihlásit se můžete on-line zde: http://www.presbariery.cz/konference-a-jednani/prihlaska.html nejpozději do 31. října.

Pořadatel: 
Pražská organizace vozíčkářů