KONFERENCE / NEJSME V TOM SAMI / EDH 2024

Datum: 
Středa, 17. Duben 2024 - 8:00
Místo konání akce: 
Multifunkční aula GONG, Dolní oblasti Vítkovic, Ostrava
Stručný popis: 

NEJSME V TOM SAMI

Sdílení zkušeností s uplatněním metody zplnomocnění u lidí s duševním onemocněním

Podrobný popis: 

Srdečně vás zveme na mezinárodní a multioborovou konferenci, která se bude konat v rámci EDH 2024 (Evropské dny handicapu), a to ve středu 17. dubna 2024 od 9 hodin v Multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Konference se uskuteční za účasti zástupců organizací z Finska, Portugalska a Itálie, přizvaná je i delegace z Polska. Program je zaměřen na prezentaci a diskuzi o poskytovaných sociálně – zdravotních službách v mezinárodním kontextu. Na příkladech dobré praxe se seznámíte s využíváním metody empowering (zplnomocnění), která je důležitou součástí sociálně – zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním. Výměna zkušeností s odborníky, kteří tuto metodu práce uplatňují už řadu let a mají k dispozici konkrétní výsledky, může nesporně pomoci k jejímu efektivnějšímu využití v praxi také u nás v České republice.

Záštitu nad akcí převzal Jiří Navrátil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a Zbyněk Pražák náměstek primátora statutárního města Ostravy.

Program konference najdete pod tímto odkazem.

Termín konání konference si prosím zaznamenejte, ale hlavně nám dejte včas vědět, zda se této mezinárodní akce zúčastníte. Termín ukončení registrace je 2. dubna 2024 (včetně), nebo do naplnění kapacity počtu účastníků. Během akce je zajištěno kabinové tlumočení (z/do angličtiny). Registrační formulář 

S přátelským pozdravem

za organizační tým EDH 2024

Lenka Sobková

mobil: +420 724 360 555

e-mail: lsobkova@asociacetrigon.eu

 

Pořadatel: 
Asociace TRIGON, o. p. s., www.edhostrava.cz