Jak vytvořit a efektivně využít IVP pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením

Datum: 
Úterý, 9. Září 2014 -
9:00 - 15:00
Místo konání akce: 
Praha
Stručný popis: 

Obecně prospěšná společnost Rytmus Vás zve na seminář, ve kterém se seznámíte s problematikou vzdělávání dětí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Důraz je kladen na týmovou spolupráci nejen v průběhu vzdělávání, ale i při vzniku individuálního vzdělávacího plánu.

Podrobný popis: 

Obecně prospěšná společnost Rytmus Vás zve na seminář, ve kterém se seznámíte s problematikou vzdělávání dětí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Důraz je kladen na týmovou spolupráci nejen v průběhu vzdělávání, ale i při vzniku individuálního vzdělávacího plánu.

Seznámíte se s různými metodami práce, s možnostmi, jak rozvíjet schopnost komunikace dětí. Budou představeny různé druhy stimulací a terapií, které jsou součástí rehabilitačního programu speciálních škol.

 

Jednotlivá témata:

  • žák s těžkým kombinovaným postižením – jeho potřeby
  • možnosti výuky, podpůrné terapie (rehabilitace)
  • Co je to IVP – jak se s ním pracuje
  • Tým pro tvorbu IVP
  • Podpora pro vzdělávání (role učitele, rodiče, další odborníci, SPC)
  • Sestavování IVP s ohledem na žáka s těžkým kombinovaným postižením – praktické ukázky
  • Profil na jednu stránku

Lektorka: Eva Klípová

Více informací, online přihláška, platba na http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/IVP_rehab%281%29.pdf

Pořadatel: 
Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. Londýnská 81, 120 00 Praha 2