Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží, nyní za nižší kurzovné

Datum: 
Pátek, 30. Duben 2021 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
on-line v prostředí Zoom
Stručný popis: 

 

Proč zvolit kurz Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží od Linky bezpečí?

Učíme to, co umíme nejlépe. Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která patří k pracovištím s krizovým telefonem v České republice. Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

 

Napoví Vám také zpětné vazby absolventů …

 

„Naučila jsem se využívat nové metody řešení konfliktů s problémovými klienty, lépe vnímat své hranice.“

„Byly pro mě užitečné znalosti a zkušenosti ostatních, sama jich moc nemám.“

„Po kurzu mám v komunikaci s klientem větší pochopení.“

„Sebe zkušenost, odborný výklad a komentáře lektorek, sdílení zkušeností – to vše mě posunulo dále.“

„Lektorky byly velice příjemné a ochotné.“

„Bylo to zajímavé a příjemné, půjdu na další kurzy.“

 

Přihlaste se do 15. 4. za SNÍŽENÉ KURZOVNÉ 1.800 Kč na webu pořadatele Linka bezpečí: https://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/jak-budovat-dobry-kontakt-s-klientem-aneb-vztah-je/

 

Podrobný popis: 

 

Kurz Jak budovat dobrý kontakt s klientem Linky bezpečí se zaměřuje na:

- zvýšení kompetencí v přímé práci s klientem

- hranice mezi pracovníkem a uživatelem služby a jejich funkce

- dovednosti cíleného sledování a popis dějů v kontaktu s klientem a jeho posilování

- identifikaci bariér, které se v kontaktu mohou objevit, a jejich aktivní změnu

- zvědomění silných stránek, které v oblasti kontaktu s klientem daný pracovník má a může je dále rozvíjet

- koncepci kontaktu, která vychází z Gestalt metodologie, a základní typy kontaktu klienta a pracovníka služby, jak je známe z oblasti pomáhajících profesí

- specifika kontaktu s nespolupracujícím klientem a detekci bariér, které se v kontaktu mohou objevovat

- kazuistickou práci na příkladech z praxe účastníků

 

Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Lektoři s účastníky pracují interaktivní formou (nácvik, diskuse, práce ve větších i menších skupinách, brainstorming a interaktivní výklad). Účastníci dostanou informační materiály, které mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

 

Kurz využijí:

- všichni, kteří se potřebují zdokonalit v nastavení svých hranic 

- pracovníci sociálních služeb a pomáhajících profesí, 
- pedagogové, zdravotníci,
- všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích,
- zájemci z laické veřejnosti
- studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání.

 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin, kurz probíhá on-line v prostředí Zoom v jeden den.

Počet účastníků: max. 16

Kurz je akreditován MPSV. Absolventi získají osvědčení o jeho absolvování.

 

Lektorský tým:

Mgr. Lucie Bukovská - do konce roku 2020 hlavní psycholožka Linky bezpečí s bohatými zkušenostmi z různých oblastí tohoto oboru vč. činnosti lektorské a pedagogické, konzultantka Rodičovské linky a psycholožka v soukromé praxi pro dospělé i dětské klienty.

Mgr. Anna Jelínková - v současnosti vedoucí směny na dětském krizovém telefonu Linky bezpečí, psycholožka a psychoterapeutka s psychoterapeutickým výcvikem v integrativním směru (sebezkušenostní, teoretická i supervizní část), pracuje také v soukromé psychologické praxi a má široké lektorské zkušenosti

 

Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí https://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/jak-budovat-dobry-kontakt-s-klientem-aneb-vztah-je/

 

 

Přijďte se přesvědčit. Těšíme se na Vás!

Pořadatel: 
Linka bezpečí, z.s.