Chatová krizová intervence Akreditace MPSV č. A2021/0577-SP/PC/PP - nový kurz REMEDIUM Praha, o. p. s.

Datum: 
Středa, 6. Říjen 2021 - 9:00 - Čtvrtek, 7. Říjen 2021 - 16:30
Místo konání akce: 
Kurz probíhá online formou.
Stručný popis: 

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a dalších pomáhajících profesích, zkušeným v oblasti krizové intervence a zaměřujícím se na práci s klienty prostřednictvím chatové komunikace.

Přináší účastníkům dovednosti v oblasti chatové krizové intervence formou, která jejím specifikům odpovídá. Zároveň reaguje na aktuální poptávku pracovníků krizových služeb související s nabídkou jiných komunikačních kanálů než je standardní práce s klientem tváří v tvář nebo po telefonu.

 

Podrobný popis: 

Obsahem kurzu je:

 • Specifika krizové intervence v online prostředí. Navázání na základy krizové intervence.
 • Struktura a fáze chatové komunikace.
 • Nastavení služby v online režimu.
 • Specifika cílových skupin.
 • Formy práce s tělem online.
 • Etická témata v rámci chatové krizové intervence. Podpora a psychohygiena.
 • Praktická cvičení – modelové chaty s klientem v krizi.
 • Lektoři kurzu:

  Jan Vališ, DiS., Mgr. Karolína Brabcová

 • Rozsah kurzu:
  16 vyučovacích hodin

  Cena kurzu:
  4. 150 Kč

  Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Další informace naleznete na našich webových stránkách:  https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-chatova-krizova-interve...

Pořadatel: 
REMEDIUM Praha, o. p. s. vzdelavani@remedium.cz