Akreditovaný kurz Z mého života

Datum: 
Čtvrtek, 26. Květen 2022 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
ČALS, Šimůnkova 1600/5, Praha 8
Stručný popis: 

8-hodinový kurz s oblíbenou lektorkou Pavlou Hýblovou je určený pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Zaměřuje se na přípravu, realizaci a vyhodnocení nástrojů pro získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby. Kurz je akreditován MPSV.

Podrobný popis: 

Z mého života – získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby

(Akreditace MPSV č. A2019/0564-SP/PC)

Kurz se zaměřuje na přípravu, realizaci a vyhodnocení nástrojů pro získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby. Účastníci se učí volit mezi vhodnými nástroji a zvládat překážky a problémové situace při jeho efektivním využití v rámci reminiscenční terapie. Praktická část kurzu je zaměřena na sdílení zkušeností účastníků, na tvorbu modelové knihy života a nácvik aktivního naslouchání.

Cílové kompetence absolventa

Účastníci kurzu umí zvolit mezi vhodnými nástroji pro získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby. Jsou schopni realizace procesu a umí vyhodnocovat získané informace. Osvojí si zvládání překážek a problémových situací při využití nástroje. Účastníci prohlubují své aktivní naslouchání. Jsou schopni využít nástroje v reminiscenční terapii.

Základní informace o kurzu

 • Termín: 26. května 2022
 • Místo: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektorka: Pavla Hýblová
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Program kurzu

 1. Přístupy k získávání biografických informací a jejich využití
 2. Nácvik rozhovoru s uživatelem
 3. Výměna zkušeností z praxe
 4. Vytvoření uceleného záznamu uživatele – kniha Z mého života

Více informací a online přihláška na: https://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/akreditovane-kurzy/jednodenni-k...

 

Pořadatel: 
Česká alzheimerovská společnost