Akreditovaný kurz - Úvod do měření kognitivních funkcí pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 
Pátek, 20. Květen 2022 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8 - Kobylisy
Stručný popis: 

Oblíbený 8hodinový kurz pro sociální pracovníky je akreditován MPSV. Jeho účastníci se pod vedením zkušených lektorek Mgr. Markéty Šplíchalové a Mgr. Hany Orlíkové seznámí s různými nástroji pro hodnocení kognitivních funkcí aplikovatelnými v sociálních službách (především pro seniory a lidi s demencí).

Podrobný popis: 

Obsahem dopolední části kurzu budou teoretické informace o problematice kognitivních funkcí, kognitivních poruch, demence, poruch nálady (Geriatrická škála deprese) a deliria v seniorském věku. Dále osvojení základních znalostí i praktických dovedností hodnocení pomocí dotazníků a škál – navázání kontaktu s klientem, získání anamnézy, zjištění rozsahu soběstačnosti v běžných denních aktivitách (Dotazník funkčního stavu), efektivní komunikace s klientem.

Obsahem odpolední části kurzu je osvojení administrace stěžejní metody testu ACE-R (Addenbrookského kognitivního testu) a dalších nástrojů (Montrealský kognitivní test). Budou propojovány teoretické znalosti hodnocení kognitivní poruchy s informacemi o konkrétních nástrojích a praktickým nácvikem používání testových metod. Kurz zakončuje nácvik základů hodnocení kognitivních funkcí pomocí kazuistik z praxe lektorů.

Cílem kurzu je naučit posluchače používat a vyhodnocovat některé metody, které se často používají pro diagnostiku kognitivní poruchy u seniorů. A to za účelem depistáže klientů jejich služby, pro případný časný záchyt syndromu demence a jiných často zaměňovaných poruch a onemocnění v seniorské populaci (deprese, delirium). Dále k hodnocení stavu kognitivních funkcí klientů v souvislosti s např. individuálním plánováním klientových potřeb či výběru a průběžného vyhodnocování sociální aktivizace.

  • Forma: prezenční
  • Rozsah: 8 hodin
  • Lektorky: Markéta Šplíchalová, Hana Orlíková
  • Cena kurzu: 1 200 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)
  • Účastníci kurzu: sociální pracovníci
  • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Další informace a přihlášku naleznete zde: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/akreditovane-kurzy/jednodenni-ku...

 

Pořadatel: 
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8-Kobylisy, vzdelavani@alzheimer.cz