Akreditovaný kurz "Sociální šetření" - Ústí nad Labem

Datum: 
Úterý, 31. Květen 2016 -
10:00 - 15:00
Místo konání akce: 
Hotel Bohemia, Ústí n. Labem
Stručný popis: 

Účastníci kurzu se seznámí s problematikou vymezení kompetencí v rámci sociálního šetření, s jeho metodikou, průběhem a náležitostmi. Pozornost bude věnována problematice sociálního šetření u jednotlivých skupin klientů, jako jsou senioři, postižení či příslušníci etnických menšin. Stranou nebudou ponechány ani etické otázky spojené se sociálním šetřením. V rámci semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro diskuzi a dotazy.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Monika Heczková

Cena kurzu je 1750,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

 

 • Účel výkonu sociálního šetření.
 • Vymezení kompetencí sociálního pracovníka v rámci zákona o sociálních službách.
 • Odborná způsobilost k výkonu sociálního šetření.
 • Možné využití různých metod v rámci sociálního šetření.
 • Sociální šetření v rámci správního řízení.
 • Záznam o sociálním šetření u klienta, který zemře před výkonem sociálního šetření.
 • Podstatné náležitosti písemného záznamu sociálního šetření.
 • Etické otázky spojené s výkonem sociálního šetření (vstup do přirozeného prostředí klienta, přítomnost dalších osob při sociálním šetření atd.).
 • Možná rizika výkonu sociálního šetření.
 • Výkon sociálního šetření u osob zbavených způsobilosti k právním úkonů, zjišťování podstatného a vhodné komunikační dovednosti.
 • Výkon sociálního šetření u osob s tělesným postižením, zjišťování podstatného a vhodné komunikační přístupy.
 • Výkon sociálního šetření u osob se smyslovým postižením, zjišťování podstatného a vhodné komunikační přístupy.
 • Výkon sociálního šetření u seniorů, zjišťování podstatného a vhodné komunikační přístupy.
 • Výkon sociálního šetření u etnických menšin, zjišťování podstatného a vhodné komunikační přístupy.
 • Písemný záznam ze sociálního šetření ve vztahu k vypracovanému posudku lékařské posudkové komise.
  Možné postupy sociálního pracovníka při rozporu mezi zjištěnými skutečnostmi ze sociálního šetření a skutečnostmi uvedenými ve vypracovaném posudku LPK.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s. , Malátova 395/13 150 00 Praha 5