Akreditovaný kurz Programu Portage zaměřený na pomoc dětem se specifickými potřebami

Datum: 
Úterý, 26. Duben 2022 - 9:00 - Čtvrtek, 28. Duben 2022 - 14:00
Místo konání akce: 
Budova NWT, tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
Stručný popis: 

Oblíbený kurz Programu Portage pro pracovníky rané péče je akreditován MPSV. Vhodný je také pro psychology, logopedy, učitele a asistenty pedagoga v MŠ a ZŠ a další odborníky, kteří pracují s dětmi se specifickými potřebami. Cílem kurzu je zvýšení kvality života malých klientů pomocí propojení dvou základních oblastí – nastavení spolupráce s rodiči dítěte tak, aby dítě bylo cíleně stimulováno a podporováno ve vývoji, a podpora rodiny jako celku.

Podrobný popis: 

Program Portage poskytuje absolventům kurzu jasnou strukturu, propracované postupy a dokumentaci, která mapuje pokroky dítěte. Jedinečnost PP spočívá v systematickém rozvoji pěti oblastí dítěte, jako je motorika, vědomosti, řeč, sebeobsluha a socializace, a současně poskytuje podporu celé rodiny. Obsahem kurzu je získání praktických dovedností s veškerou dokumentací spojenou s Programem Portage. Na kurzu získáte teoretické základy, seznámíte se s dokumentací, čekají vás videoukázky, praktické nácviky a modelové situace.

  • Forma: prezenční
  • Rozsah: 20 hodin
  • Cena kurzu: 8 600 Kč (v ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, drobné občerstvení a první rok 4 supervize – podpora konzultantů kurzu
  • Účastníci kurzu: pracovníci raných péčí a jiných sociálních služeb, učitelé a asistenti mateřských i základních škol, speciální pedagogové, psychologové a logopedi.
  • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Více informací a přihlášku najdete zde: https://ranapecezlin.cz/program-portage-kurz-jaro-2022/

Pořadatel: 
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., Chlumská 453, 763 02 Zlín – Louky, ranapece.zlin@volny.cz