Akreditovaný kurz - Druhy demence, detekce a zvládání bolesti – souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového chování

Datum: 
Pondělí, 27. Duben 2020 - 9:00
Místo konání akce: 
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8 - Kobylisy
Stručný popis: 

8-hodinový akreditovaný kurz Druhy demence, detekce a zvládání bolesti – souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového chování pro pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči – odborná podpora pečujících.

Podrobný popis: 

Druhy demence, detekce a zvládání bolesti – souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového chování

(akreditace MPSV č. 2016/0771-PC/SP/PP)

Cílové kompetence absolventů

Absolventi kurzu budou schopni pochopit souvislosti mezi bolestí, poruchami chování a deliriem u lidí s demencí a budou umět rozpoznat změny projevů chování jako jsou zhoršení stavu, zmatenost, neklid, hlučnost, dezorientace, agresivita, autoagresivita. Dále se naučí uplatňovat techniky nonverbální a verbální komunikace o bolesti s uživateli služby, pozorovat a zaznamenávat příznaky bolesti u uživatelů pomocí testů  PAINAD a MOBID (škála bolesti u demence). Absolvent kurzu bude umět formulovat a předávat informace o chování klientů, naslouchat ostatním členům týmu a individuálně plánovat multidisciplinární péči za použití primárně nefarmakologických přístupů.

Základní informace o kurzu

 • Termín: 27. května 2020
 • Místo: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Hana Vaňková
 • Cena kurzu: 1 200 Kč
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči – odborná podpora pečujících
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání osvědčení je podmíněno úspěšným absolvováním závěrečného testu

Program kurzu

 1. Úvod, syndrom a typy demencí – odlišnosti projevů, typy demencí – zdravotní potřeby a jejich souvislost s projevy chování
 2. Bolest u uživatelů s demencí: jak ji vnímají, jak se projevuje, jak ovlivňuje chování?
 3. Rozpoznání bolesti u lidí s pokročilou demencí - PAINAD a MOBID2
 4. Zvládání bolesti – možnosti, získávání a přenos informací mezi uživateli, pracovním týmem a rodinnými příslušníky
 5. Kazuistiky

Více na: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/akreditovane-kurzy/jednodenni-kurzy/druhy-demence/

Pořadatel: 
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8-Kobylisy, vzdelavani@alzheimer.cz