88. Seminář - Neurověda v psychoterapii

Datum: 
Pátek, 28. Květen 2021 -
9:00 - 15:10
Místo konání akce: 
Divadlo 29 Pardubice
Stručný popis: 

Zveme Vás na tradiční Seminář organizace Péče o duševní zdraví. Seminář na téma Neurověda v psychoterapii bude přednášet MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.

 

Podrobný popis: 

Seminář Neurověda v psychoterapii:

Nové poznatky neurověd poskytují zajímavé teoretické zakotvení pro psychologii, psychiatrii i psychoterapii. Neurověda má potenciál vysvětlit efekt a mechanismus psychoterapeutické změny bez ohledu na teoretické zakotvení psychoterapeutického směru, čímž se stává významnou inspirací i integrujícím prvkem. V průběhu semináře se účastníci dozví základní poznatky o fungování lidského mozku s důrazem na sociální a afektivní neurovědu. Nastíníme, jaké neuroanatomické struktury a neurofyziologické funkce se podílejí na průběhu psychoterapie, na utváření vztahu mezi terapeutem a klientem a na výsledku psychoterapie.  

V odpoledním workshopu se budeme věnovat základním elementům vedení rozhovoru s ohledem na neurovědné poznatky. Využijeme formu nácviku ve trojicích / dvojicích, reflexi ve skupině a doplňující výklad. 

 

Lektorka MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.: 

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (všeobecné lékařství) a Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (psychologie). Téměř 20 let pracovala v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkův Brod. Nejdelší dobu se věnovala komplexní léčbě a rehabilitaci psychotických a afektivních poruch. Spolupracovala s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech ve studii ESO a NANOK. Absolvovala výcvik v satiterapii, což je integrativní psychoterapeutický směr, kombinující na osobu zaměřený přístup, experienciální postupy a využití všímavosti (mindfulness). Je absolventkou výcviku v Terapii zaměřené na emoce (EFT), v moderním psychoterapeutickém směru integrujícím experienciální a na osobu zaměřený model. Aktuálně prochází výcvikem v metodě EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), která učí přepracovávat traumatické prožitky pomocí bilaterální stimulace. Zabývá se využitím mindfulness v psychoterapii i v běžném životě, prochází přípravou trenérů MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). V současnosti pracuje v soukromé psychiatrické a psychoterapeutické praxi.  

Pořadatel: 
Péče o duševní zdraví