Důležité odkazy

MůjVozíček.cz

17.06.2013 2:00

Stránky určené rodičům dětí s postižením provozuje společnost Otto Bock ČR. Obsahuje mnoho užitečných rad, popis různých pomůcek pro děti, Příručku chytrých rodičů či unikátní přehled bezbariérových map měst a obcí v ČR.

Bezlepková kuchařka

26.11.2012 22:16

Stránky maminky, která vaří bezlepkově pro dvě dcery, obsahují velké množství receptů nejen jejích, ale taky od dalších přispěvatelů.

iSEN

14.07.2012 20:26

Stránky otevřené komunity rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů, sdílejících informace o využití iPad, iPod Touch a iPhone v rozvoji a komunikaci dětí se speciálními potřebami.

Dotek světla

22.02.2012 10:37

Charitativní projekt nabízí zdarma focení v profesionální kvalitě předčasně narozeným dětem ve věku do jednoho roku a dětem hendikepovaným do 15 let. S projektem spolupracuje 60 fotografek ze všech krajů ČR a více než 20 na Slovensku.

Sociální reforma - změny 2012

02.12.2011 16:55

Portál ministerstva práce a sociálních informací nabízí informace o všech změnách v sociální oblasti.

Dermanet.cz

25.07.2011 21:13
Portál moderní dermatologie pro širokou i odbornou veřejnost obsahuje mj. abecedu kožních nemocí a články o lupénce.

Léčba cukrovky

25.07.2011 20:59
Stránky obsahují legislativu pro diabetiky, seznam diabetologických center a podiatrických ambulancí, nutriční kalkulačku, poradnu a další užitečné informace.

Diasvět

25.07.2011 20:50
Elektronický magazín, shrnující problematiku diabetu 1. a 2. typu, s bezplatným přístupem pro diabetiky i laickou veřejnost.  Přináší informace o diabetes – cukrovce i přesahujících, ale souvisejících oborů, jako je například výživa.

Cvičení s cukrovkou

25.07.2011 20:40
Pohybová aktivita hraje možná ještě důležitější roli v léčbě cukrovky než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s obezitou je faktor pohybu velice důležitý. Cukrovka 2. typu je charakterizována sníženou citlivostí tkání na inzulin, tedy ztíženým vstupem glukózy (cukru) do buněk, kde dochází k jeho spotřebě. Pohybová aktivita je tak jednou z hlavních možností, jak tuto citlivost vylepšit, tedy obnovit schopnost průniku glukózy do buněk. Web se snaží  být rádcem v této oblasti.

Diasport

25.07.2011 20:38
Informační portál zabývající se problematikou diabetu a sportu, který je provozován územní organizací Svazu diabetiků Diasport Česká republika. Stránky obsahují především sdílení poznatků, rad a zkušeností z života sportujících a aktivně žijících diabetiků.

Česká společnost pro aterosklerózu

30.11.2008 15:27
Kromě části informující o činnosti organizace obsahuje web také doporučení vypracovaná výborem České společnosti pro aterosklerózu, publikace českých i zahraničních společností a institucí a odkazy na důležité informační zdroje, včetně tabulek pro výpočet rizika onemocnění.

Česká kardiologická společnost

30.11.2008 15:26
Stránky České kardiologické společnosti jsou zaměřeny na své členy a odbornou veřejnost. Kromě jiného zde lze najít doporučené postupy týkající se léčení nejčastějších a celospolečensky nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění, nebo návrh koncepce péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami v České republice - Národní kardiovaskulární program.

Česká společnost pro hypertenzi

30.11.2008 15:24
Stránky obsahují vedle informací o činnosti odborné společnosti mj. doporučené postupy a časopis Hypertenze od roku 1998 (některá čísla ve formátu PDF, jiná v HTML).

Vyšetření cystické fibrózy

01.12.2012 18:09

Stránky Centra léčby neplodnosti Fertimed, které dokáže v molekulárně genetické laboratoři provést přímou diagnostiku mutací genu CFTR u pacientů s cystickou fibrózou, párů, jejich rodičů a všech příbuzných. Zajišťuje rovněž odborné genetické poradenství pro postižené a jejich rodiny a preventivní vyšetření před otěhotněním.

Český registr cystické fibrózy

04.12.2012 23:01

Registr cystické fibrózy (CF) slouží jako databáze pacientů nemocných cystickou fibrózou, kteří jsou sledováni jednak ve specializovaných centrech CF, jednak u ostatních lékařů zabývajících se cystickou fibrózou. Základním cílem Registru je shromažďovat a kompletovat data o počtu a věkovém složení pacientů v České republice, o jejich klinickém stavu, o průběhu jejich onemocnění a o profilu jejich léčby. Takto sesbírané a uspořádané údaje jsou podkladem pro přesné sledování a vyhodnocování výskytu této choroby, jejího průběhu i péče o pacienty. Celorepublikový Registr CF představuje zdroj informací pro odborné prezentace klinických dat a poskytuje cenné údaje, které usnadňují zařazování českých CF pacientů do mezinárodních klinických studií.

Centrum cystické fibrózy

04.12.2012 23:03

Centrum pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy bylo vytvořeno v r.1997 ve FN Motol funkčním spojením specializovaných částí 2. dětské kliniky a Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol a UK 2. LF, které svou dlouholetou spoluprací, odborným, personálním a metodickým vybavením poskytují komplexní služby rodinám dětí postižených CF na základě nejnovějších znalostí lékařské genetiky a klinické medicíny. Jeho molekulárně genetická laboratoř provádí vyšetření mutací genu CFTR u pacientů s CF, jejich rodičů a všech příbuzných, vyšetřuje suché kapky krve v rámci novorozeneckého screeningu CF, zajišťuje odborné genetické poradenství pro postižené a jejich rodiny.

AIDS server

01.04.2013 21:38

AIDS Server je dlouhodobý projekt českého on-line informačního zdroje o problematice HIV/AIDS. Zahájen byl v roce 1997 a rozšiřuje a přepracovává se v nepravidelných intervalech. Má samostatnou sekci novinek a aktualit především ze světa, dále blog o problematice HIV a AIDS a rozsáhlou on-line publikaci AIDS - Fakta a naděje.

Česká společnost AIDS pomoc

01.04.2013 21:33

Společnost vznikla koncem roku 1989. K jejímu založení vedla iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky přispět a pomáhat jim při řešení různých problémů, které mohou vystoupit v důsledku nemoci. Činnost společnosti se v současné době zaměřuje zejména na preventivní besedy na školách i v prostorách ČSAP a testování na HIV infekci v ambulanci Domu světla (testování zde je anonymní a zdarma). ČSAP je zřizovatelem Domu světla, který slouží také jako azylové centrum pro HIV pozitivní v nouzi. Na svých stránkách nabízí také řadu informačních materiálů ke stažení.

HIV.cz

01.04.2013 21:26

Server HIV.cz přináší množství informací o infekci HIV a AIDS, je zde rovněž AIDS center v jednotlivých krajích.

ABATOP

01.04.2013 21:22

Občanské sdružení ABATOP je křesťanské sdružení, které napomáhá a působí v prevenci sociálně patologických jevů. Zabývá se vzděláváním a vyučováním o nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti a zdravém životním stylu. V přednáškách na školách oslovili lektoři více než 500 tisíc studentů.

Společnost pro mukopolysacharidosu

24.03.2013 19:21

Společnost pro mukopolysacharidosu je dobrovolným charitativním sdružením rodin dětí, které jsou nemocné smrtelnou nemocí mukopolysacharidosou (MPS). Na svých stránkách soustřeďuje informace o této nemoci. Je možné si zde přečíst či vytisknout také Zpravodaj 2002, který ve formátu PDF přináší spektrum informací o nemoci i činnosti společnosti, a dále 50stránkový zpravodaj k desetiletému výročí společnosti.

Národní sdružení PKU a jiných dědičných metabolických poruch

23.03.2013 19:58

NS PKU a jiných DMP je podpůrná nezisková organizace sdružující pacienty s fenylketonurií a obdobnými dědičnými metabolickými poruchami (DMP) z celé ČR. jejím cílem je těmto pacientům a jejich rodinám pomáhat ve všech ohledech každodenního života, spolupůsobit při zlepšování jeho kvality a zmírňovat nepříznivé sociální i zdravotní důsledky těchto onemocnění. Stránky sdružení obsahují popis jednotlivých nemocí, informace o vhodných potravinách a dietách, časopis Metabolík, legislativu a diskusní fórum.

Stoma poradna

22.02.2013 20:26

Stránky České chirurgické společnosti obsahují základní informace o problematice stomií a umožňují odeslat pomocí formuláře dotaz, na který odpoví tazateli mailem stoma sestra.

Život s pouchem

22.02.2013 20:20

Web vytvářený na základě osobních zkušeností dvou stomiček, ale i odborných konzultací. Stránky jsou určeny především lidem s IPAA (ileo pouch anální anastomózou) a pro ty, které tato operace (vytvoření pouche) teprve čeká. Přinášejí užitečné informace (o průběhu operací; nemocích tlustého střeva, které vedou až k chirurgickému řešení - vytvoření stomie/vývodu a následně pouche/vaku; pooperačních stavech; .. a v neposlední řadě i o návratu k běžnému životu) a nabízejí místo k výměně osobních zkušeností, příběhů, rad.

ConvaTec

22.02.2013 20:03

Stránky společnosti vyrábějící pomůcky pro stomiky přibližují správnou péči o stomie, obshují poradnu pro stomiky, informují o setkáních stomiků v různých městech.

Stomici.cz

22.02.2013 19:57

Stránky nabízejí informace o problematice stomií, umožňují sdílet zkušenosti a klást dotazy odborníkům.

Stomie.cz

22.02.2013 19:54

Informační web o problematice stomií obsahuje rovněž on-line poradnu s databází odpovědí na nejčastější otázky.

Osobní zdravotní deník

11.02.2013 14:44

V osobním zdravotním deníku, jehož vytvoření v chráněné zóně nabízí web Střevní záněty.cz, mohou zájemci sledovat index aktivity svého onemocnění, neboli stav, ve kterém se jejich nemoc právě nachází. Díky tomu získají nad onemocněním mnohem lepší kontrolu. Mohou například zjistit dříve, než by si to uvědomili na základě příznaků, že se onemocnění zhoršuje a po dohodě se svým lékařem mohou včas upravit léčbu a zabránit tak rozvoji relapsu.

Stránky