Zráta sluchu

17.07.2007 9:45
Daria Škvorcová, studentka 3.ročníku speciální pedagogiky pro výchovné pracovníky na PU PF v Olomouci popisuje ve svém příspěvku na webu Kochlear.cz nejčastější příčiny ztráty sluchu a zabývá se kochleárním implantátem jako jednou z možností řešení po ohluchnutí. Cituje také výsledky výzkumu týkajícího se péče o dospělé ohluchlé.
Klíčová slova: