Život 90

04.06.2008 0:44
Stránky občanského sdružení Život 90 obsahují diskuzní fórum pro seniory, zpravodaj Senioři, ukázky z časopisu Generace a informace o dalších aktivitách sdružení. V sídle sdružení – Domě PORTUS - se nachází např. Akademie seniorů (kursy jazykové, výtvarné,internetu,počítačové ...) , respitní a rehabilitační centrum, pracoviště zde má také dispečink Tísňové péče Areíon, krizová linka Senior telefonu, pečovatelská služba, Informační a poradenské centrum, Divadlo 90 U Valšů , redakce časopisu pro seniory GENERACE a další.
Klíčová slova: