Žijeme s nevidomým člověkem

22.12.2006 18:09

Soužití s osobou s těžkým zrakovým postižením vyžaduje mnoho tolerance a pochopení. I zde je možné definovat základní pravidla, která by se měla v takovém soužití manželů, rodičů a dětí dodržovat, pokud některý z členů rodiny má těžké zrakové postižení. Včasná informovanost a pochopení nejbližších může sehrát velkou roli v překonání krizí v rodině, které se často dostavují se zdravotním postižením člena rodiny, se ztrátou jeho zaměstnání, kariéry a osobní prestiže.

Klíčová slova: