Zásady OSN pro stárnutí

21.01.2007 17:45

Zásady OSN pro seniory byly přijaty Valným shromážděním OSN (rezoluce 46/91) dne 16. prosince 1991. Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto zásady včlenily do svých národních programů, kdykoli je to možné. Web Ministerstva práce a sociálních věcí uvádí některé hlavní myšlenky zásad.