Základní škola pro zrakově postižené v Praze 2

28.12.2006 20:47

Stránky školy, která zajišťuje kvalitní výuku a všestrannou péči zrakově postiženým žákům, žákům se specifickými poruchami učení, logopedickými problémy, případně žákům s kombinovaným postižením.

Klíčová slova: