Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči

18.11.2012 19:45

Již 20 let pečuje plzeňská škola o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí, a speciálně pedagogické centrum. Kromě výuky dle osnov škola vyučuje děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci.Ve svém volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down).

Klíčová slova: