Vojtech Regec: Prístupnosť elektronických informácií pre študentov so zrakovým postihnutím

19.04.2010 8:22

Cieľom príspevku je predložiť poznatky z oblasti problematiky prístupnosti elektronických informácií na vysokých školách v podmienkach Slovenskej republiky a na základe výsledkov monitorovania prístupnosti predstaviť koncept východísk pre rýchlejšie a účinnejšie odstraňovanie informačnej diskriminácie v sieti Internet.

Celá prezentace ve formátu PDF je v příloze.