Vojtěch Razima: KVERULANT.ORG proti zneužívání označení invalida

19.04.2010 8:21

Zneužívání označení invalida (O1) za sklem auta k parkování na vyhrazených místech se stalo běžným jevem. Málokdo se už pozastavuje nad tím, když z luxusního auta označeného invalidou vyskočí křepký mladík se svojí slečnou nebo vážený otec od rodiny. Disponujeme 142 fotografiemi, které zachycují 37 luxusních a většinou nových vozidel, označených značkou invalidy. Z obecně dostupných informací lze usoudit, že valná většina skutečných invalidů není příliš movitá a drahá luxusní vozidla jsou mimo jejich finanční možnosti. Z toho lze vyvodit závěr, že většina výše uvedených vozidel byla označena podvodným způsobem. Neřešení tohoto problému vysoce snižuje důvěru v místní samosprávu a vzniká dojem, že bohatí stojí nad zákonem. Pokusili jsme se najít cestu, jak na problém upozornit a částečně jej vyřešit.
 
Celá prezentace ve formátu PDF je v příloze.