Viktor Dudr

28.12.2006 8:37

Mgr. Viktor Dudr je vedoucím Střediska pro odstraňování architektonických bariér SONS. Je autorem publikace Metodické poznámky k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí, která je zveřejněna na jeho stránkách.

Klíčová slova: