Váš nevidomý pacient

10.06.2014 22:13
Cílem publikace (je i v elektronické podobě), kterou připravilo občanské sdružení Okamžik, je poskytnout srozumitelnou formou informace, doporučení i návody pro praktickou a oboustranně příjemnou pomoc nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým pacientům v nejrůznějších zdravotnických zařízeních.

Občanské sdružení Okamžik již 10 let působí v oblasti pomoci lidem se zrakovým postižením. Je poskytovatelem  několika akreditovaných služeb pro nevidomé. Jednou z aktivit je i publikační a informační činnost, v rámci níž  v tomto roce vydalo publikaci s názvem Váš nevidomý pacient. Vydání této publikace finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Úryvky z publikace naleznete na www.nevidomimezinami.cz.

Publikace nyní není na internetu volně ke stažení, můžete si ji však ZDARMA objednat v Poradenském centru občanského sdružení Okamžik.