TyfloCentrum Brno - Centrum denních aktivit a sociálních služeb

27.03.2010 19:01
Služby TyfloCentra Brno jsou určeny osobám se zrakovým postižením nad 15 let věku, klienty mohou být i lidé s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové. V případě technického poradenství je spodní věková hranice 7 let. Služby jsou zaměřeny na kompenzaci zrakového postižení. Služby jsou poskytovány v Brně a na území Jihomoravského kraje, jsou až na výjimky (průvodcovská a předčitatelská služba, úhrada případných cestovních výdajů, stravy, vstupného a dalších) bezplatné. Služby jsou převážně ambulantní, také terénní v bydlišti klienta. Programy se konají každý všední den, výjimečně dle plánovaného programu i o víkendu. Pracoviště jsou v Brně, v Břeclavi, ve Vyškově, ve Znojmě a v Moravském Krumlově.