Teiresiás - knihovna a vydavatelství

12.02.2007 19:34
Stránky střediska Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně obsahují katalog univerzitní knihovny pro nevidomé, edici hmatových publikací, edici hybridních publikací, edici středoškolských učebnic, metodiku k úpravám textu pro zrakově postižené čtenáře,  objednávku studijních materiálů a portál vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené. Katalog zahrnuje téměř 4000 titulů.
Klíčová slova: