Systémový lupus erythematodes (SLE) dětí a jeho léčba

15.06.2014 11:10

Článek v časopise Medicína ze 14.4.1998 uvádí, že prognóza u dětských pacientů se SLE se v posledních třiceti letech významně zlepšila. V šedesátých letech se udávalo přežití o 5 a 10 let mezi 30 a 20 %, zatím co v osmdesátých až devadesátých letech se zlepšilo desetileté přežití podle četných studií na 80 %.