Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

11.06.2014 16:21

Největší organizace pracující mezi neslyšícími v ČR. Zajišťuje kompletní služby pro sluchově postižené osoby - sociální, legislativní, tlumočnické, kompenzační pomůcky aj.