Studium s postižením a role e-learningu

23.06.2014 22:24

Se zaslouženým zájmem se setkal seminář Studium s postižením a role e-learningu, který se uskutečnil jako součást doprovodného programu veletrhu Medical Fair Brno 2008 v pátek 24. října. Helpnet byl jedním z organizátorů semináře, a protože přednesené informace by mohly zajímat širší veřejnost, přinášíme všechny prezentace.

Jak postupují profesionální pracoviště při zajišťování mezinárodní mobility studentů s postižením? Odpovědí na tuto otázku poskytl účastníkům semináře zajímavý náhled do zákulisí Petr Peňáz z Masarykovy univerzity, ředitel Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky. Naznačil tak názorně, co vše by si uchazeči o vysokoškolské studium měli zjistit o škole, o kterou se zajímají. Dále jim přiblížil, jaké služby kde mohou očekávat.

Wanda Gonzúrová a Radek Seifert z Centra Tereza při ČVUT v Praze se zaměřili ve své prezentaci zejména na technické prostředky využívané k podpoře studentů se zrakovým postižením.

Jarmila Helmanová ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií rozebrala výhody a nevýhody e-learningového studia a shrnula, jak by měl vypadat e-learningový kurz.

Pro nedostatek času se již nedostalo na prezentaci Svatoslava Ondry z Masarykovy univerzity. Soustředil se v ní na to, jakým způsobem je třeba vytvářet e-learningové kurzy, aby byly přístupné studentům se zrakovým a sluchovým postižením.