Středisko handicapovaných studentů VŠE

23.06.2014 22:28

Nejvíce handicapovaných studentů se na VŠE potýká s vadou zraku, a proto byly služby a technické vybavení centra koncipovány tak, aby jim přineslo co možná největší možnost přístupu ke studijním informacím, který bude srovnatelný s možnostmi ostatních studentů. Se zahájením činnosti SHS se však zvedl zájem i mezi studenty se ztíženou možností pohybu a dokonce i s vadou sluchu a nabízené služby byly rozšířeny podle aktuálních potřeb handicapovaných studentů.