Spolek TREND vozíčkářů Olomouc

21.02.2007 21:13
Spolek Trend vozíčkářů patří k největším poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky.  Jeho posláním je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů. Organizace poskytuje osobní asistence, sociálně právní poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, pomoc při hledání pracovního uplatnění zdravotně postižených a volnočasové programy. V současné době se věnuje novým aktivitám v rámci sociálního podnikání. Provádí digitalizaci dokumentů a provozuje call centrum, které možňuje hromadné zpracování příchozích a odchozích telefonních hovorů.