Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech

21.01.2007 18:14

Studie Jitky Veselé z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí hledala odpovědi na některé z otázek problematiky poskytování péče nesoběstačným seniorům žijícím v domácnostech mimo domy s pečovatelskou službou. Cílem bylo přinést reálné informace o poskytování péče prostřednictvím rodinných příslušníků a subjektů poskytujících pečovatelské služby.