Škola Jaroslava Ježka - školy pro zrakově postižené

28.12.2006 21:06

Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich život ve složitých životních situacích. Zahrnuje v sobě mateřskou školu, základní školu, zvláštní školu, praktickou školu, školní družinu, školní jídelnu a speciálně pedagogické centrum.

Klíčová slova: