Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

16.02.2007 18:30
Sdružení nabízí řešení pro klienty, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, ať už z jakýchkoli důvodů. Používá k tomu prostředky augmentativní a alternativní komunikace - cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (Makaton, Bliss, PCS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítače.
Klíčová slova: