Půjčovny zdravotnických pomůcek Kolín

31.12.2019 10:11

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kolíně zpracoval základní přehled půjčoven zdravotnických pomůcek na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kolín, které umožňují zapůjčení pomůcky na nezbytně nutnou dobu. Veškeré informace (výběr vhodné pomůcky, cena, způsob zapůjčení apod.) zájemci získají přímo v jednotlivých půjčovnách.